Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Kto sme

MOST

Ukončené projekty

Partneri

Kto sme

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

Na základe dlhodobo nepriaznivého vývoja v oblasti KVO na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom celonárodného projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Projekt prebieha nepretržite na celom Slovensku od roku 2007 formou informačných, edukačných a meracích aktivít  zameraných na problematiku najzávažnejších rizík KVO a ich prevencie.

 

Viac sa dočítate >>

MOST

Srdcovo-cievne ochorenia patria k najväčším „strašiakom“ súčasnosti, pretože každoročne si vyžiadajú 17,5 milióna ľudských životov. Je to rovnaký počet ako spôsobujú spolu AIDS , tuberkulóza, rakovina, cukrovka a chronické respiračné ochorenia spolu! Na tento alarmujúci stav upozorňujú odborníci dlhodobo, no zmeny prichádzajú iba pomaly. Slovensko je na tom navyše horšie ako väčšina vyspelých štátov Európy. Napriek tomu, že povedomie slovenskej verejnosti o srdcovo-cievnych ochoreniach sa v posledných rokoch zvýšilo, naša krajina stále patrí v Európskej únii k najhorším pokiaľ ide o úmrtnosť.

Aj na tieto skutočnosti bude reflektovať tohtoročná kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach) a aktivity, ktoré pre všetkých záujemcov pripravila Slovenská nadácia srdca počas jubilejného 10. ročníka symbolicky presne na deň Svetového dňa srdca - 29. 9. 2016.

 

Viac sa dočítate >>

Ukončené projekty

Srdce plné zdravia

S podporou finančných prostriedkov získaných z podujatia Beh pre život v roku 2014 sme zrealizovali edukačný projekt pre žiakov II. stupňa základných škôl. Zvolili sme náhodne vybratých 25 škôl tak, aby sme pokryli všetkých 25 regiónov Slovenska. V každej škole sme v telocvičniach pripravili priestor tak, aby si zúčastnení žiaci – väčšinou siedmaci, ktorí v rámci biológie preberajú problematiku ľudského tela – mohli vypočuť prezentáciu lekára spojenú s obrazovým spracovaním. Prezentáciu sme pripravili interaktívne tak, aby sa žiaci mali možnosť aktívne zapojiť a získať informácie, ktoré ich zaujímajú aj nad rámec preberanej témy.

Druhú časť projektu tvorila prehliadka 3D modelu srdca (model s rozmermi 6x6x2,5m), ktorá bola doplnená výkladom lekára a informačnými tabuľkami so zhrnutím informácií o srdci.

Tretia časť každého eventu pozostávala z troch workshopov, ktoré sa zameriavali na témy: zdravé jedlo, zdravé nápoje a pitný režim a fyzická aktivita. V rámci každého workshopu sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o tom čo jesť, kedy jesť aké potraviny, prečo sú raňajky dôležité, čo znamená správny pitný režim, koľko cukru sa reálne nachádza v sladených nápojoch a na záver si zacvičili krátku zostavu na rozohriatie organizmu a precvičenie najviac namáhaných svalových partií.

Poslednú časť programu tvorili merania pre záujemcov, kde sme žiakom ukázali a aj odmerali tlak krvi, BMI index, obvod pása, EKG a tým, ktorí mali rodičmi podpísaný informovaný súhlas sme odmerali aj hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Žiaci dostali publikácie Naše srdcia bijú pre zdravie s jednoduchými receptami na zdravé raňajky, publikáciu Zdravý životný štýl, poznámkové bloky a perá.

V roku 2014/2015 sme absolvovali výjazdy do 25 škôl v mestách: Dunajská Streda, Bratislava, Malacky, Žilina, Trenčín, Rimavská Sobota, Čadca, Prešov, Krupina, Košice, Trebišov, Martin, Levice, Trnava, Prievidza, Kolíňany, Krušetnica, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Lučenec, , Zvolen, Kežmarok, Humenné, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. V roku 2015 sme opäť s podporou prostriedkov Nadácie Tesco zrealizovali projekt Srdce plné zdravia 2 a navštívili sme 15 škôl v mestách: Prešov, Rozhanovce, Košice, Krásna pri Košiciach, Turňa nad Bodvou, Kvačany, Zvolen, Námestovo, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Sereď, Hurbanovo, Bratislava, Vrbové a Šintava.


Beh pre život

Tesco Beh pre život je najväčšie charitatívno športové podujatie pre bežcov aj nebežcov na Slovensku. Trať dlhú štyri kilometre môžu bežci prebehnúť alebo prejsť spolu s kočíkmi alebo zvieracími miláčikmi.


Ambulantné jednotky srdcového zlyhávania

Projekt AJSZ bol jedným z dôležitých úloh v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Jeho cieľom bolo zriadenie 3 ambulantných jednotiek v 3 krajských mestách, v ktorých sú pacienti zdravotnou sestrou edukovaní o diagnóze srdcové zlyhávanie (film, edukačné brožúry a kartičky), diéte potrebnej pri tomto ochorení, vhodnom pohybovom režime a pravidlách liečby. Lekár následne kontroluje klinický stav pacienta, aktuálne dopĺňa edukáciu a up-titruje liečbu chorého. Vítanými pri tejto edukácii sú aj príbuzní pacienta, vďaka čomu je liečba úspešnejšia, a tým sa zvyšuje a kvalita života daného pacienta. Po získaní stabilizácie pacienta je tento odovzdaný do ďalšej starostlivosti jeho obvodného lekára, kardiológa a internistu.

Slovenská nadácia srdca zabezpečila výberové konanie na dodanie prístrojového vybavenia pracovísk, celý proces verejného obstarávania, komunikáciu so zdravotníckymi zariadeniami v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici o možnostiach priestorového zabezpečenia. Po rozhodnutí o zriadení AJSZ v Univerzitnej nemocnici Bratislava - Staré Mesto, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici sme zabezpečili inštaláciu prístrojového vybavenia a zorganizovali školenie odborného personálu - zdravotných sestier.


Poznaj príznaky akútneho infarktu a mozgovej príhody

Tento projekt bol súčasťou úloh riešených v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Jeho cieľom bolo upozorniť laickú verejnosť na dôležitosť poznania hlavných príznakov AIM a CMP a pri ich rozpoznaní okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc. Projekt tvorila mediálna kampaň s televíznymi spotmi a inzerciou v printoch a eventy pre verejnosť v nákupných centrách vo všetkých krajských mestách v rámci celého Slovenska. Tu si návštevníci v edukačných stánkoch mohli nechať zmerať krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi s účasťou odborníkov, ktorí poskytovali kvalifikované poradenstvo. Záujemcovia boli prítomným odborným personálom informovaní o hlavných príznakoch, dostali pripravené edukačné materiály (letáky, brožúrky a kartičky s hlavnými príznakmi a dôležitým telefónnym číslom).


Pre Tvoje srdce, srdce tých druhých

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich.

 

Viac sa dočítate >>

Partneri


Generálni partneri


640px-servier_company_logo.svg

Hlavní partneri


Sanofi zentiva novartis slovakrail mdv_logo

Partneri


zsr vszp_logo-249x300 woerwagpharma slovenskycervenykriz boehringer-ingelheim wellion_logo amgen-cardiovascular solivary-a.s. sssf drmax roche omron-celimed activelife

Mediálni partneri


aktual tvr

Komunikačný partner Realizátor kampane


accelerate