Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Tranzitórny ischemický tlak (TIA)

Ide o „prechodnú mŕtvicu“ alebo „mini mŕtvicu“, kedy sa vyskytnú symptómy podobné mŕtvici, ale bez orgánového poškodenia. Včasné zachytenie a liečenie môže podstatne zredukovať riziko závažnej mŕtvice.

TIA nemusí prechádzať mŕtvici, ale ak človek už TIA raz alebo viac krát zažil, viac ako tretina takýchto ľudí neskôr mŕtvicu prekoná a všeobecne je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať mŕtvicu na rozdiel od ľudí im podobným vekom a rovnakého pohlavia, ktorí TIA neprekonali.

TIA sa vyskytne, keď krvná zrazenina upchá tepnu, čo bráni prúdeniu krvi do mozgu. Symptómy sa prejavia veľmi rýchlo a trvajú relatívne krátky čas. TIA väčšinou trvá menej než 5 minút, priemer je cca 1 minúta. Na rozdiel od mŕtvice sa po prekonaní TIA nevyskytne žiadne poškodenie mozgu.

Aké sú symptómy TIA?

Sú podobné symptómom ako pri mŕtvici, len sú prechodné a je veľmi dôležité ich rozpoznať:

  • - náhla slabosť, alebo necitlivosť v tvári, ramenách, alebo nohe, zvlášť na jednej strane tela
  • - náhla zmätenosť, problémy s rečou, alebo chápaním
  • - náhle problémy s videním na jedno, alebo aj obe oči
  • - náhle problémy s chôdzou, strata koordinácie, závraty
  • - náhle bolesti hlavy bez zjavnej príčiny

Náhly výskyt vyššie uvedených symptómov, keď nejde o trvalé poškodenie mozgu, je najväčší rozdiel medzi TIA a mŕtvicou.

TIA je veľmi dôležitý prediktor mŕtvice, preto jeho symptómy neignorujte! Hneď ako sa vyskytnú, volajte, alebo navštívte lekára a ten nech stanoví, či sa jedná o TIA, alebo mŕtvicu, alebo iný zdravotný problém s podobnými symptómami. Príkladmi takýchto symptómov môžu byť záchvat, mdloby, migréna a len rýchly lekársky, alebo chirurgický zákrok môže pri týchto symptómoch zabrániť možnej mŕtvici.