Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Pravidlá súťaže

Pravidlá a podmienky  SÚŤAŽE O TVOJE SRDCE

 

1. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Slovenská nadácia srdca, Ružinovská 42, 821 01 Bratislava (ďalej len organizátor).

2. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.7.2008-30.9.2008 pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnické osoby so sídlom na území SR.

Pravidlá a podmienky  SÚŤAŽE O TVOJE SRDCE

 

1. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Slovenská nadácia srdca, Ružinovská 42, 821 01 Bratislava (ďalej len organizátor).

2. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.7.2008-30.9.2008 pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnické osoby so sídlom na území SR.

3. Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie správnej odpovede na súťažné otázky a vyplnenie e-mailovej adresy za účelom odovzdania výhry.

4. Výhry v súťaži

1.-3. cena 3x Zapožičanie Toyota Prius na týždeň od spoločnosti Toyota

4.-23. cena Jazykový kurz podľa vlastného výberu v hodnote 4 000,- Sk od

spoločnosti Akadémia vzdelávania

24.- 34. cena Tlakomer od spoločnosti OMRON

34.- 50. cena Balíčky s reklamnými predmetmi

50.-1 050. cena „Hojivý zázrak“ od spoločnosti Oriflame

 

5. Ukončenie súťaže je určené dátumom 30.9.2008 (vrátane). Výhercovia budú kontaktovaní do 12 dní od skončenia súťaže emailom o výhre a spôsobe i termíne prevzatia výhry. Výhra im bude zaslaná doporučene, resp. expresným kuriérom po dohode s výhercom, prípadne si môžu vyzdvihnúť výhru na inom mieste a v inom termíne, podľa dohody s organizátorom súťaže. Zoznam výhercov bude uverejnený na stránke www.tvojesrdce.sk.

6. V prípade, že sa výhercovi nepodarí doručiť a odovzdať výhru, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry.

7. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Podrobné pravidlá súťaže sú uverejnené na www.tvojesrdce.sk.

8. Odoslaním súťažných otázok alebo poskytnutím informácií o emailovej adrese (ďalej len „osobné údaje“) každá účastník zároveň udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade zo zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, ako aj za účelom odovzdania, resp. zabezpečenia doručenia výhry.

9. Výhry tejto Súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Vecné ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.

10. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že organizátor je oprávnený bezplatne uverejňovať mená výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch organizátora v tejto súťaže.

11. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností, ktoré sú organizátori a prevádzkovateľmi tejto súťaže, osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

Do súťaže sa môžete zapojiť tu.