Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Zdravotná kalkulačka

Vysoká hmotnosť má výrazný vplyv na celkový zdravotný stav človeka. Okrem iných účinkov zvyšuje riziko výskytu srdcovo-cievnych ochorení a úmrtia v dôsledku týchto ochorení. Na zisťovanie obezity a tým aj rizík výskytu niektorých ochorení, sa požíva niekoľko ukazovateľov, ku ktorým patria index BMI (body mass index) a obvod pása.

BMI (Body Mass Index)

Vypočítajte si svoj BMI!
BMI index je pomer telesnej hmotnosti a výšky, ktorý vyjadruje mieru zdravotného rizika u človeka.

POZOR!: BMI, ktorý presahuje hodnotu 40 sa považuje za veľmi vysoké riziko pre vznik zdravotných komplikácií!

Vaša výška: cm

Vaša váha: kgVypočítaný Body Mass Index BMI:

Váš výsledok porovnajte s tabuľkou

  Muži Ženy
Podváha BMI menšia
než 20
BMI menšia
než 19
Normálna váha 20 až 24,9 19 až 23,9
Nadváha 25 až 29,9 24 až 28,9
Obezita 30 až 39,9 29 až 38,9
Ťažká obezita BMI vyššia než 40 BMI vyššia než 39

Obvod pása

Mieru rizika pre rozvoj metabolických a kardiovaskulárnych ochorení vyjadruje aj množstvo uloženého tuku a obvod v páse. Pri týchto hodnotách sa berú do úvahy rôzne hodnoty u mužov a u žien.

POZOR!: Veľkosť obvodu pása nad 80 cm u žien a nad 94 cm u mužov podstatne zvyšuje zdravotné riziká.

Zdravotné riziko spojené s veľkosťou pásu
  zvýšené riziko závažné riziko
MUŽI nad 94 cm nad 102 cm
ŽENY nad 80 cm nad 88 cm