Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Deň srdca v jednotlivých mestách Slovenska

29. september 2016

Vo štvrtok, 29. septembra 2016 sa Slovensko prebudilo do slnečného rána a meracie stanice zdravého života začali svoju činnosť merania tlaku krvi, pulzovej frekvencie, obvodu pása, hmotnosti, hladiny cholesterolu od 10-tej hodiny. Súčasne vykonávali poradenstvo. Mnohí začali aj skôr, podľa požiadaviek regiónov a zriaďovateľov. Opätovne sa potvrdil veľký záujem o merania, čo sme na mnohých miestach predpokladali a patrične sme sa vyzbrojili – či už personálnym alebo materiálno-technickým vybavením. Miesto v Bratislave, ktoré bolo tradične najnavštevovanejšie – stan na Námestí SNP – obliehali záujemcovia od skorého rána.

Niektorí návštevníci prišli cielene, iní sa zastavili, aby zistili, čo sa v stane deje. Aj v tomto roku boli v Bratislave rozšírené merania (okrem merania tlaku krvi a cholesterolu), ktoré sme záujemcom poskytli, a to o možnosť merania EKG malým prenosným zariadením a o možnosť orientačného merania glykémie.

Počas celého Dňa srdca poskytovali odborné konzultácie prítomným občanom zástupcovia Slovenskej nadácie srdca, pracovníčky regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pracovníci lekární, pedagógovia zo stredných zdravotníckych škôl, a tiež červeného kríža. V priebehu celého dňa sa v okolí meracích miest pohybovali študentky a študenti, rozdávajúci okoloidúcim letáky a pozývajúci všetkých okoloidúcich na merania.

Celá akcia bola plánovaná do 17.00 hod., no na mnohých miestach sa pracovalo aj dlhšie vzhľadom na už spomínaný veľký záujem občanov o merania.

Ani počas Dňa srdca sme nezabudli na Vlak zdravia s odbornou posádkou – vypravili sme ho v skorých poobedňajších hodinách – o 14tej hodine. Dôvodom bol záchyt cestujúcich v produktívnom veku, pretože skorší spoj využívali najmä študenti. Zvolili sme osvedčenú trasu, ktorá viedla z Bratislavy smerom na Košice cez Žilinu a späť. Opäť sa potvrdilo, že táto aktivita sa stretáva každoročne s veľkým záujmom. Množstvo cestujúcich cielene vyhľadávalo vozeň, v ktorom bolo kupé rezervované pre hliadku zdravia. Lekári trpezlivo počas celej cesty merali tlak krvi a cholesterol a vyčerpávajúco odpovedali na akékoľvek otázky týkajúce sa srdcovocievnych ochorení.

Napriek určitým „chybičkám krásy“, ktoré kampaň tohto rozsahu so sebou prináša, je možné konštatovať, že Deň srdca sa vydaril, a pevne veríme, že všetky dobre mienené rady a usmernenia odborníkov našli „tých pravých“ poslucháčov.


Fotogaléria