Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

​​​​​​​Cukor – glykémia

Glukóza je základný zdroj energie využívaný v ľudskom tele. Ľudské telo si zabezpečuje energiu z troch základných živín v potrave. Sú to cukry, tuky a bielkoviny.

Po jedle sa zložené cukry strávia a vstupujú do krvného obehu, ktorý ich roznáša do buniek. Inzulín pomáha svalom, pečeni a tukovému tkanivu vo využití cukru z krvi. Je to hormón, ktorý tvoria tzv. B-bunky v podžalúdkovej žľaze (pankrease) a tá ho následne vylučuje. Aj pečeň potrebuje inzulín, aby sa začal proces uchovávania glukózy vo forme zásoby (glykogénu).

Koncentrácia glukózy v krvi sa odborne nazýva glykémia. Vyjadruje sa v chemických jednotkách milimol na liter (mmol/l).U ľudí bez cukrovky sa glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín klesne pod 7,8 mmol/l.

Potvrdená (t.j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia znamená diagnózu diabetes mellitus. Pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia.

Cukrovka, diabetes mellitus, je ochorenie rozmanitého pôvodu, pre ktoré je príznačné dlhodobé zvýšenie glukózy v krvi (hyperglykémia) s poruchou látkovej premeny cukrov, tukov a bielkovín; je spôsobené poruchou vylučovania inzulínu, pôsobenia inzulínu alebo oboch porúch súčasne.

 

Cukrovka (diabetes mellitus) sa delí na dva základné typu: cukrovka 2. typu a cukrovka 1. typu.

 

Cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu) sa vyskytuje najčastejšie. Vzniká v dospelosti, ale v súčasnosti postihuje aj mladších ľudí. Trpia ňou osoby najmä s vyššou telesnou hmotnosťou a sedavým spôsobom života. Jej príznaky nie sú výrazné, ochorenie prebieha dlhé roky bez akýchkoľvek známok. Veľmi často sa prejaví až závažnými komplikáciami.

Cukrovka 1. typu (diabetes mellitus 1. typu) je ochorenie, pri ktorom zanikli B-bunky, ktoré tvoria inzulín v pankrease. Veľa ráz sa prejaví po prekonanej infekcii. Telo si vytvára protilátky proti vlastným bunkám, čím ich ničí. Inzulín je nevyhnutný pre zachovanie života, preto sa tento typ cukrovky prejaví výraznými príznakmi: veľkým smädom a častým močením, závratmi a spavosťou, plytkým a zrýchleným dýchaním, čo súvisí s rozvratom vnútorného prostredia. Vyskytuje sa najčastejšie u mladých ľudí.

Oba hlavné typu cukrovky sú spojené vysokou úmrtnosťou práve na kardiovaskulárne ochorenia. Asi 65% ľudí s ochorením diabetes mellitus (cukrovka) zomiera na ochorenie súvisiace s kardiovakulárnym systémom.

V dôsledku stúpajúceho výskytu sa cukrovka stáva najsilnejším rizikovým faktorom pre vznik a progresiu kardiovaskulárneho poškodenia. Diabetes zvyšuje približne 2-násobne výskyt kardiovaskulárnych ochorení.