Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Srdce plné zdravia

Tri nadácie spojili sily v projekte Srdce plné zdravia.

Žiakov ZŠ učíme, ako sa stravovať a žiť zdravšie

Od októbra 2014 realizujeme edukatívny projekt „Srdce plné zdravia“ pre žiakov druhého stupňa 25 základných škôl na Slovensku. Projekt spustila Slovenská nadácia srdca spolu a Nadáciou pre deti Slovenska za podpory Nadácie Tesco. Potrebné financie zabezpečili účastníci Tesco Behu pre život, ktorí štartovné venovali na prevenciu pred srdcovo-cievnymi ochoreniami detí.

Žiaci každej zo základných škôl zapojených do roadshow Srdce plné zdravia sa dozvedia, ako by sa mali starať o svoje zdravie a prečo je dôležité dodržiavať správnu životosprávu. Zároveň zistia, prečo sú fajčenie a obezita najvážnejšími rizikovými faktormi pri vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Projekt SRDCE PLNÉ ZDRAVIA sme po absolvovaní 25 návštev škôl úspešne zavŕšili 4. februára 2015. Ste zvedaví, s akým  záujmom sme sa stretli, ako reagovali deti a čo sme vlastne zistili? Nech sa páči, pozrite si prezentáciu v prílohe

„Každé desiate dieťa na Slovensku má obezitu a každé piate nadváhu. Obezita sa tak už aj u nás stáva najvýznamnejšou chorobou u detí a u adolescentov. Aj to budú zdôrazňovať odborníci v rámci pripraveného programu. Na nafukovacom modeli 3D srdca deťom vysvetlíme, ako pracuje a čo potrebuje na správny vývoj a fungovanie,“ vysvetľuje doc. MUDr. Gabriel Kamenský, správca Slovenskej nadácie srdca.

Novinkou projektu Srdce plné zdravia je najmä priama interakcia s mladými ľuďmi a ich vzdelávanie v oblasti starostlivosti a prevencie srdcových ochorení a obezity, ktoré sú veľkým strašiakom pre čoraz mladšie vekové skupiny. Iba desať percent slovenskej populácie nemá žiaden rizikový faktor vzniku týchto ochorení.

Dôležitou súčasťou projektu je téma zdravého stravovania. To ide ruka v ruke so zdravým vývinom detí. Pre deti máme v rámci roadshow pripravené malé občerstvenie. Našou úlohou bude vysvetliť im, ako by mal vyzerať ideálny jedálny lístok. Dostanú od nás tipy na ľahké večere a vysvetlíme im, koľko pohybovej aktivity treba vykonať napríklad po vypití 1 dl sladeného nápoja,“ vysvetľuje Michal Jakubčo, PR manažér Nadácie pre deti Slovenska.

Financie na zabezpečenie roadshow zaistili účastníci siedmeho Tesco Behu pre život, jedného z najväčších celoslovenských športovo-charitatívnych podujatí. V šiestich mestách sa tento rok na štartovú čiaru postavilo celkovo 13 056 ľudí. Na prevenciu detskej obezity sa tak podarilo vyzbierať 55 635 eur.
 

Školy zapojené do projektu Srdce plné zdravia:

Základná škola, Jilemnického 11, Dunajská Streda, 16. 10. 2014

Základná škola, Medzilaborecká 11, Bratislava, 21. 10. 2014

Základná škola Dr. J. Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky, 23. 10. 2014

Základná škola, Karpatská 11, Žilina, 24. 10. 2014

Základná škola, Hodžova 37, Trenčín, 28. 10. 2014

Základná škola Petra Kellnera, Družstevná 835, Rimavská Sobota, 29. 10. 2014

Základná škola, Rázusova 2260, Čadca

Základná škola, Československej armády, Prešov

Základná škola, Školská 10, Krupina

Základná škola, Krosnianska 2, Košice

Základná škola, M. R. Štefánika, Trebišov

Základná škola, Jahodnícka 1, Martin

Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice

Základná škola Jána Bottu 27, Trnava

Základná škola, S. Chalupku 14, Prievidza

Základná škola s materskou školou, Kolíňany

Základná škola s materskou školou, Kruštenica

Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 13, Liptovský Mikuláš

Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok

Základná škola Pugačevova 7, Humenné

Základná škola Nad medzou, Spišská Nová Ves

Základná škola Jilemnického 2, Zvolen

Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta Lučenec


Publikácie