Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Školenie zdravotných sestier

Bratislava, 30. 3.2012 
V hoteli Junior v Bratislave sa uskutočnilo školenie zdravotných sestier s témou Ambulantné jednotky srdcového zlyhávania. Špičkoví lekári internisti a kardiológovia a špecializovaní zdravotnícki pracovníci prezentovali hlavné témy z oblastí diagnostiky a liečby srdcového zlyhávania i starostlivosti o pacientov so srdcovým zlyhávaním.

Školenie zdravotných sestier pre ambulantné jednotky srdcového zlyhávania    

30. marca 2012 sa v hoteli Junior v Bratislave uskutočnilo školenie s témou Ambulantné jednotky srdcového zlyhávania. Špičkoví lekári internisti a kardiológovia a špecializovaní zdravotnícki pracovníci prezentovali hlavné témy z oblastí diagnostiky a liečby srdcového zlyhávania i starostlivosti o pacientov so srdcovým zlyhávaním.
Školenia sa zúčastnili zdravotné sestry, ktoré budú zabezpečovať odbornú obsluhu prístrojov Ambulantných jednotiek srdcového zlyhávania (AJSZ) v spolupráci s lekármi špecialistami v troch centrách na Slovensku: Univerzitná nemocnica – Staré mesto Bratislava, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Absolventky školenia získali certifikát.
Projekt zriadenia AJSZ je súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev u dospelých, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením dňa 17. marca 2010. Jednotlivé centrá budú slávnostne otvorené a sprevádzkované všetky tri v priebehu mesiacov apríl a máj 2012. 

PROGRAM ŠKOLENIA:
• 08.00 – 08.15 
  Otvorenie Prečo potrebujeme AJSZ
(Murín J, Kamenský G)
• 08.15 – 08.50  
- Epidemiológia a rozmer SZ
(Murin J, 08.15 – 08.30 )
- Patofyziológia SZ
(Murín J, 08.30 – 08.50)
• 08.50 – 09.40
- Klinické prejavy SZ
(Kamenský G, 08.50 – 09.20)
- Prognóza, klasifikácia SZ
(Kamenský G, 09.20 – 09.40)
• 09.40 - 09.55 - prestávka
• 09.55 – 11.20
- Diagnostika SZ
(Mikla F, 09.55 – 10.20)
- Echokg u SZ
(Kamenský G, 10.20 – 10.40)
- Komorbidity u SZ
(Papinčák J, Mikeš P, 10.40 – 11.20)
• 11.20 – 11.30 – prestávka
• 11.30 -  12.20
- Liečba SZ – farmakologická
(Murín J, 11.30 – 12.00)
- Liečba SZ, kedy pacemaker
(Mikla F, 12.00 – 12.20)
• 12.20 - obed do 13.15
• 13.15 – 14.15
- Liečba SZ, Resynchronizácia
(Papinčák J, 13.15 – 13.35)
- Liečba SZ, kedy ICD
(Papinčák J, 13.35 – 13.55)
- Manažment starostlivosti o pacienta s mechanickou podporou srdca
(Šuttová G, Babej Š, 13.55 – 14.05)
- Špecifiká starostlivosti o pacientov pred a po transplantácii srdca
(Babej Š, Šuttová G, 14.05 – 14.15)
• 14.15 – 14.30 - prestávka
• 14.30 –  15:05
- Čo očakávame od sestry SZ
(Murín J, 14.30 – 14.50)
- Spiroergometria
(Mikátová M, 14.50 – 15.05)
• Diskusia 15:05 – 15:35
Ukončenie školenia – 16:00