Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Poznaj príznaky akútneho infarktu a mozgovej príhody

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi zorganizovala v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev po prvýkrát v histórii rozsiahlu kampaň na informovanie verejnosti o dôležitosti včasného rozpoznania príznakov akútneho srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody. Mediálna kampaň bude prebiehať v termíne 5.-18.12.2011.

V rámci kampane je pripravená road show v nákupných centrách vo vybraných mestách Slovenska (viac v tlačovej správe), kde si môžu záujemcovia vyzdvihnúť edukačné materiály a vyplniť krátky anketový lístok.
Súčasťou hlavného posolstva kampane je fakt, že väčšine infarktov a mozgových príhod sa dá zabrániť včasnou prevenciou a správnou životosprávou. Čo je však obzvlášť dôležité je snaha o zvýšenie informovanosti obyvateľstva o typických príznakoch týchto závažných, často život ohrozujúcich stavov s cieľom podstatne skrátiť dobu váhania a neistoty na čo najskoršie privolanie lekárskej starostlivosti. Často ide aj o sekundy.
Pre verejnosť sú pripravené edukačné materiály, v ktorých sú vymenované dôležité príznaky týchto ochorení a základné informácie, čo robiť.


Publikácie