Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Zástava srdca

Čo sa deje pri zastavení srdca?

Zastavenie srdca nastane, keď elektrický signál, ktorý uvádza do pohybu srdcovú pumpu zlyhá. Srdcový rytmus môže byť veľmi rýchly alebo chaotický (alebo oboje) a srdce nie je schopné dostatočne pumpovať krv. Niekedy môže zastavenie srdca spôsobiť aj infarkt, inokedy to môže byť zastavenie dýchania, poranenie elektrickým prúdom, utopenie, šok alebo trauma. Môže nastať aj z inej neznámej príčiny.

Biologická a klinická smrť nastáva po 4 až 6 minútach. Šanca na prežitie u tých, ktorých postihlo zastavenie srdca, sa skracuje o 7 až 10 % s každou minútou, ktorá uplynie bez lekárskej pomoci. Len málo pokusov o oživenie presahujúcich 10 minút bolo úspešných.

Dobrou správou je, že zastavenie srdca možno u väčšiny postihnutých odstrániť okamžitým kardiopulmonálnym oživovaním alebo dýchaním z úst do úst a súčasným tlakom na hrudník v oblasti srdca. Ďalšou možnosťou oživenia maximálne medzi 7. a 10. minútou od zastavenia sú elektrošoky smerované na srdce (tzv. defibrilácia). Tento spôsob liečby sa uplatňuje vtedy, ak komory srdca kmitajú veľkou rýchlosťou, chaoticky (hovoríme o fibrilácii komôr). Šoky eliminujú abnormálny rytmus a umožnia navodiť normálny srdcový rytmus.

Čo robiť, ak niekoho postihne zastavenie srdca?

Okamžite konajte! Postihnutý zastavením srdca má bez pomoci prítomných len niekoľko minút života. Tu je niekoľko najdôležitejších vecí, ktoré si v takomto prípade treba pamätať:

  • Treba poznať varovné príznaky infarktu a zástavy srdca. Počas zastavenia srdca postihnutý stráca schopnosť reagovať, prestáva normálne dýchať, stráca pulz a ďalšie známky krvného obehu.
  • Okamžite volajte číslo rýchlej záchrannej pomoci 155, ak vidíte akékoľvek varovné príznaky infarktu, alebo ak niekto náhle skolaboval a nereaguje.
  • Okamžite začnite s oživovaním. To udrží postihnutého srdcovou príhodou pri živote, kým nepríde rýchla zdravotná pomoc. Resuscitácia zabezpečí prítok krvi do srdca a mozgu, kým mu nebude podaná odborná lekárska pomoc. Ak neviete ako oživovať, dispečer na linke rýchlej zdravotnej pomoci vám povie, čo treba robiť.
  • Použite automatizovaný vonkajší defibrilátor, ak je dostupný (predpokladá sa, že v najbližších rokoch budú takéto zariadenia inštalované aj na našich letiskách, v obchodných domoch a podobne) a máte kurz zdravotníckeho záchrancu. Elektrošoky obnovia normálny rytmus postihnutého srdca.

Tieto štyri kroky sú kľúčové pri záchrane života človeka postihnutého zástavou srdca. Tieto kroky sa volajú reťaz prežitia.

  • Včas privolať rýchlu zdravotnú pomoc
  • Včas začať s oživovaním
  • Včas defibrilovať
  • Včas poskytnúť ďalšiu lekársku starostlivosť

Každé ohnivko tejto reťaze prežitia je kľúčové.