Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Hrozí mi mozgová príhoda?

Nepozná varovné príznaky infarktu alebo mozgovej porážky. Najviac ohrození sú ľudia starší, sociálne slabší a tí, ktorí už prežili mozgovú porážku.

Mnohí z tých, ktorí každý rok zomierajú na infarkt alebo mozgovú porážku, by mohli dnes žiť, keby oni, alebo niekto z ich blízkych vedeli, čo v danej chvíli robiť. Prežiť takéto ohrozenie života znamená rozpoznať varovné signály a urobiť potrebné opatrenia (kroky). Preto Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca intenzívne pracujú na zvyšovaní vzdelanosti a pozdvihnutí povedomia verejnosti.

Čo sa deje pri porážke?

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky. Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky. Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky. Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky. Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky. Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky.

Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!