Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Varovné príznaky - mozgová príhoda

Rozpoznajte varovné signály ohlasujúce porážku!

  • Náhla strnulosť alebo ochabnutosť tváre, ruky, nohy, najmä, ak k nej dochádza iba na jednej strane tela.
  • Náhla zmätenosť, sťažená alebo nezrozumiteľná reč.
  • Náhle zhoršené videnie postihujúce jedno alebo obe oči.
  • Náhla prudká bolesť hlavy bez zjavnej príčiny.

Ktorýkoľvek z týchto prejavov porážky môže byť dočasný, trvajúci len pár minút. Tak sa prejavuje tzv. „mini-mŕtvica“ nazývaná inak aj tranzitórny ischemický atak (TIA). Ten je mimoriadne dôležitou predzvesťou porážky a preto by ho mal ošetriť lekár rýchlej zdravotnej služby. Neignorujte varovné signály!

Čo robiť, ak sa objavia varovné príznaky porážky?

Konať! Ak sme zaznamenali príznaky porážky, alebo TIA, najdôležitejšie je zapamätať si:

  • Všetky varovné sinály sa nemusia objaviť pri každom ataku porážky. Neignorujte jej príznaky ani vtedy, keď sa pominuli!
  • Sledujte čas! Kedy sa objavili prvé príznaky? Na túto dôležitú otázku sa vás neskôr budú pýtať.
  • Ak vy, alebo niekto vo vašej blízkosti má jeden alebo viac príznakov porážky dlhšie ako pár minút, neváhajte! Okamžite volajte 155, alebo záchranku, aby mohli rýchlo vyslať sanitku (v ideálnom prípade vybavenú špeciálnymi život zachraňujúcimi prístrojmi).
  • Ak nemôžete privolať rýchlu zdravotnú pomoc, neodkladne sa nechajte odviezť do nemocnice na ARO, JIS (alebo iné oddelenie vybavené prístrojmi na záchranu života).

Ak ste s niekým, kto javí známky porážky, očakávajte, že bude protestovať - zľahčovanie a odmietanie pomoci je bežné. Neprijmite „nie“ ako odpoveď. Zabezpečte okamžitú pomoc! V nemocnici na pohotovosti zistia, či prítomné príznaky súvisia s prechodným ischemickým atakom, porážkou alebo iným zdravotným problémom.

Liečba porážky bude iná pri ischemickej príčine, ako pri prasknutí cievy s následným krvácaním do mozgu.

Pamätajte si! Treba konať, nečakajte!

Dúfame, že ani vy, ani nik z vašich blízkych nikdy nezažije infarkt, zastavenie srdca alebo mozgovú porážku. Ale ak sa to stane, môžete pomôcť predísť, alebo znížiť riziko komplikácií a možno aj zachrániť život - svoj, alebo niekoho iného - ak rozoznáte varovné signály a budete rýchlo konať.

Najdôležitejšie je - ak máte podozrenie, že vy, alebo niekto vo vašej blízkosti má infarkt, zastavenie srdca alebo porážku, NEČAKAJTE! Volajte 155 alebo najbližšiu stanicu rýchlej lekárskej pomoci a bezodkladne zabezpečte prevoz do nemocnice!