Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Liečba fibrilácie predsiení

Pacientom s predsieňovou fibriláciou môže lekár nasadiť liečbu na zabránenie vytváranie krvných zrazením (trombov) - warfarín, predpísať lieky na podporu normálneho srdcového rytmu (tzv. antiarytmiká) alebo môže odporučiť aj operáciu srdca. Rozhodnutie závisí od základných príčin, príznakov a stupňa postihnutia.

Všetky liečebné plány zahŕňajú tri základné ciele:

  • predchádzať vytváraniu krvných zrazenín,
  • udržiavať váš komorový rytmus v akceptovateľných hodnotách,
  • dosiahnuť, ak je to možné - normálny srdcový rytmus.

Obrázok: Snímanie EKG záznamu u pacienta

Prevencia zrazenín

Na zníženie rizika mozgovej porážky vám lekár môže predpísať buď warfarin, alebo aspirín. Oba tieto lieky ovplyvňujú tendenciu vytvárať krvné zrazeniny.

Warfarin je liek, ktorý blokovaním tvorby vitamínu K v pečeni zabraňuje normálnemu zrážaniu krvi, teda súčasne redukuje sklon vašej krvi vytvárať krvné zrazeniny.

Aspirín je úplne iný typ lieku, ktorý znižuje funkciu krvných doštičiek, ktoré tiež zvyšujú zrážanlivosť krvi. Hoci aspirín je oproti warfarínu relatívne bezpečnejší, čo sa týka hrozby nadmernej krvácavosti, je však podstatne menej účinný v prevencii mozgovej porážky. Preto väčšina ľudí starších ako 65 rokov, ktorí majú predsieňovú fibriláciu, by mali byť liečení warfarinom. Účinky tohto lieku však treba mimoriadne starostlivo sledovať, nakoľko môže spôsobiť nadmernú krvácavosť a tým aj možnosť vzniku závažného krvácania.

Aby ste si boli istí, že užívate správnu dávku lieku na riedenie krvi, váš lekár vám urobí test, ktorý sa nazýva „protrombínový čas“ (alebo aj PT). Výsledky tohto testu sa evidujú ako INR“ číslo. Monitoringom INR váš lekár môže udržať tvorbu zrazenín vo vašej krvi na bezpečnej a pritom efektívnej úrovni. Vaše INR by malo byť v rozpätí medzi 2,0 a 3,0.

Pri tejto liečbe informujte vášho lekára o prípadných alebo neobvyklých stavoch krvácania, alebo ak sa vám vytvoria podliatiny. Ak si niekedy zabudnete vziať svoju dennú dávku warfarinu, neberte žiadnu tabletu navyše - na doplnenie. Rovnako sa poraďte s lekárom, ak sa vám minuli tabletky a dodržiavajte jeho pokyny. Pozor - už malou odchýlkou v množstve užívaných liekov si môžete spôsobiť vážne problémy.

Vždy oznámte svojmu lekárovi, stomatológovi alebo lekárnikovi, že užívate warfarin. Je to mimoriadne dôležité najmä vtedy, keď začínate užívať nové lieky alebo inú terapiu, ktorá môže zvýšiť pravdepodobnosť krvácania. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, okamžite informujte svojho lekára! Mnohé lieky menia účinnosť warfarinu (buď ho zoslabujú, alebo posilňujú). Najmä vitamíny ako napríklad vitamín K výrazne ovplyvňuje účinnosť warfarinu. V tejto súvislosti treba pripomenúť dôsledné dodržiavanie diéty s obmedzením látok, ktoré obsahujú zvýšený prívod vitamínu K, čo je žiaľ najviac zastúpené v zelenine.

Riadenie rýchlosti srdca

Srdcové komory sú hlavnými pumpami srdca. Pri predsieňovej fibrilácii odpovedajú rýchlymi a nepravidelnými sťahmi, čo spôsobuje pocit, že srdce „cvála“ alebo „poskakuje“ v hrudi. Aby bola činnosť vášho srdca pod kontrolou, lekár môže predpísať lieky na spomalenie komorovej činnosti. Touto úpravou sa:

  • znormalizuje váš srdcový rytmus,
  • zníži sa pracovné tempo vášho srdca,
  • zredukujú sa nepríjemné pocity sprevádzajúce toto ochorenie,
  • predíde sa možnému zlyhaniu srdca ako pumpy.

Zlyhanie srdca spôsobené môže nastať ako dôsledok nadpráce srdca, keď sa čas medzi jednotlivými sťahmi komôr predlžuje (dilatácia) a jeho svalovina slabne.

Obnovenie správneho rytmu

Aby sa obnovil normálny srdcový rytmus, predsieňovú fibriláciu treba odstrániť. Lekár vám môže odporučiť buď lieky, ktorými sa pokúsi zmeniť predsieňovú fibriláciu na normálny sínusový rytmus alebo ďalšou možnosťou je aplikovať po vnútrožilovom podaní anestetík s krátkodobým účinkom elektrické šoky do oblasti vášho hrudníka (tzv. kardioverzia). Niekedy sa používa kombinácia oboch.

Intervenčná liečba

Niekedy je pri liečbe predsieňovej fibrilácie a následných komplikácií najlepšou voľbou kontrola rýchlosti komorových sťahov (čiže rýchlosti komôr, s akou pumpujú krv). Môže sa to robiť pomocou liekov - betablokátorov, kalciových blokátorov, alebo digitalisom. Napriek tejto liečbe sa viac ako polovici pacientov predsieňová fibrilácia vracia. Preto sa zavádza tzv. intervenčná liečba, pri ktorej elektrokardiostimulátor pri zistení arytmie urobí jeden alebo viac elektrických výbojov cez hrudník do srdca, čo zastaví fibriláciu a obnoví normálny rytmus. V súčasnosti sú rozšírené kardiostimulátory so zabudovanými špeciálnymi programami, ktoré redukujú frekvenciu predsieňových fibrilácií. Tieto prístroje sa bežne implantujú pacientom, ktorí majú veľmi pomalú činnosť srdca (bradykardiu).

Inokedy sa používa na úpravu dĺžky komorových impulzov tzv. rádiofrekvenčný katéter, ktorým dopraví do srdca rádiofrekvenčnú energiu, pomocou ktorej sa zrušia drobné impulzy z predsiene zasahujúce do činnosti komôr. Tento ablačný zákrok predchádza tomu, aby komory pracovali príliš rýchlo. Ak vám urobili tento zákrok, budete musieť mať voperovaný trvalý kardiostimulátor usmerňujúci normálny srdcový rytmus. Ablačný zákrok umožní usmerniť vaše komorové sťahy a zmenšuje vonkajšie prejavy ochorenia. Napriek tomu vaše predsiene budú naďalej fibrilovať, čo znamená, že riziko tvorby krvných zrazenín a mozgovej porážky bude pretrvávať. Preto bude nevyhnutná antikoagulačná liečba na adekvátne riedenie zrážanlivosti krvi.

Ďalšou alternatívou je operácia srdca nazývaná Maze procedúra. Pri nej sa strategicky umiestnenými rezmi pri operácii na otvorenom srdci pretnú dráhy, ktoré spôsobujú predsieňovú fibriláciu. Táto operácia zabraňuje vzniku predsieňovej fibrilácii, pretože operačná jazva vytvára blok abnormálnej dráhe fibrilačného elektrického impulzu.

Upozornenie: Užívajte lieky pravidelne! Ak vám lekár predpísal lieky, musíte ich brať pravidelne podľa predpisu. Pretože vaše fibrilujúce srdce pracuje po celý čas, usmerňujte nároky jeho poruchy presným množstvom každého lieku, ktorý máte predpísaný. To je dôvod, prečo je také dôležité, aby ste rešpektovali rady lekára.