Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Liečba srdcového zlyhávania

Na srdcovú nedostatočnosť existuje niekoľko druhov liekov. Patria k nim diuretiká, digoxín, ACE inhibítory, sartany, betablokátory a spironolakton. Vo väčšine prípadov vykazujú dobré výsledky, ale u niekoho môžu vyvolať neočakávané vedľajšie účinky.

 

Diuretiká

Diuretiká podporujú vylučovanie moču. Bežne používaným diuretikom pri srdcovej nedostatočnosti je furosemid. Pôsobí na obličky, ktoré tvoria viac moču. Jedna dávka pôsobí asi štyri hodiny. Počas tejto doby spôsobuje vyššiu potrebu močenia. Liek sa môže užiť kedykoľvek počas dňa. Obyčajne sa však podáva ráno a popoludní. Zvyčajne sa liek neužíva neskoro večer, pretože nutkanie močiť môže rušiť spánok.
Niektorí ľudia spávajú posediačky, pretože sú dýchaviční. Zvyčajne im pomôže väčšia dávka furosemidu neskoro popoludní, ktorá  zníži obsah tekutín v pľúcach, vďaka čomu môžu spať poležiačky.
Ak ste deň alebo dva zabudli užiť diuretikum, nahromadí sa vám viac tekutín v tele. To môže viesť k akútnej dýchavici, napr. v noci.
Malé dávky diuretík (alebo vôbec žiadne) sa užívajú, ak máte stabilnú hmotnosť a nehromadí sa v tele voda (nemáte opuchnuté členky alebo dýchavicu). Zmeny vo vašej liečbe môže robiť iba lekár.
Diuretiká môžu spôsobiť zmeny hodnôt minerálov a ďalších substancií v krvi. Niekedy sa musí lekár uistiť pomocou krvných testov, či sú hodnoty v krvi v norme. Krvné testy sú potrebné aj vtedy, keď ste vymočili veľké množstvo moču v krátkom čase, alebo sa zdá, že diuretiká neúčinkujú.

ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu)
Tieto  lieky majú široký rozsah účinku. Najužitočnejším z nich je zníženie námahy srdca rozšírením ciev, čo prispieva k nižšiemu krvnému tlaku. Tieto lieky dokázateľne predlžujú život.
Dnes existuje veľké množstvo ACE inhibítorov. Všetky ACE inhibítory majú podobné účinky a môžu vyvolať aj nežiaduce účinky, napr. závraty, tmu pred očami, kašeľ alebo zníženú funkciu obličiek. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné urobiť krvné testy. Niekedy sa kvôli tomu musí prestať s užívaním lieku.

Sartany

Účinkujú podobne ako ACE inhibítory. Užívajú ich pacienti, ktorí  ACE neznášajú, alebo u ktorých treba účinok ACE inhibítorov posilniť.

Digoxín

Digoxín sa používa ako liek na srdcovú nedostatočnosť už 200 rokov. Pôsobí vo viacerých smeroch. Spomaľuje srdcovú funkciu, ustaľuje tlkot srdca a zlepšuje silu srdcového svalu. Výsledkom vyššej dávky digoxínu je nechutenstvo, nevoľnosť a niekedy dávenie a nepravidelný pulz.
Ak sa u vás prejaví niektorý z nežiaducich účinkov digoxínu, prípadne iného lieku, informujte o tom lekára. Niekedy sa kontroluje obsah digoxínu v krvi, ale zvyčajne to nie je potrebné.

Betablokátory

Betablokátory znižujú nároky srdca na výživu, znižujú krvný tlak a rýchlosť srdcovej činnosti (tepu). Jednoznačne predlžujú život pacientov so srdcovou nedostatočnosťou.
V úvode liečby týmito liekmi sa môže zriedka stav prechodne zhoršiť, najmä u pacientov s pokročilým stupňom srdcovej nedostatočnosti. Aby sa tomuto predišlo, začína sa s veľmi malými dávkami, ktoré lekár pozvoľna zvyšuje do potrebného množstva.

Spironolakton

Predpisuje sa pacientom s ťažšou formou ochorenia. Pri dlhodobom užívaní predchádza degeneratívnym zmenám v srdcovom svale. Má priaznivý efekt na hospodárenie organizmu s minerálmi a bráni stratám draslíka. Občas treba kontrolovať hladinu draslíka v krvi.  

Prístroje

V špeciálnych prípadoch Vám môže lekár navrhnúť implantáciu (voperovanie)  určitého typu  kardiostimulátora (strojčeka) , ktorý upravuje vedenie elektrického vzruchu srdcom a tým zlepšuje jeho činnosť. O tom, či je táto metóda liečby pre Vás vhodná, rozhodnú odborníci v špecializovanom zariadení.

Transplantácia  srdca

Transplantácia je radikálnym riešením srdcovej nedostatočnosti. Táto náročná liečebná metóda je vhodná len pre úzku skupinu pacientov v konečnom štádiu ochorenia srdca, kde zlyhajú všetky iné liečebné postupy. Súčasne však títo pacienti, nesmú mať žiadne iné ochorenie (infekčné, pľúcne, pečeňové, obličkové a pod.), ktoré by ohrozilo život pacienta pri alebo po transplantácii. Sociálny a psychický stav pacientov, ktorí sú zaradení po programu transplantácie srdca, má vytvárať predpoklady pre adekvátnu spoluprácu, ktorá je dôležitou podmienkou jej úspechu.