Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

CukorVerejné obstarávanie


Národný program prevencie ochorení ciev a srdca 2011

V súčasnosti na Slovensku, aj vďaka celonárodným edukačným kampaniam organizovaných Slovenskou nadáciou srdca a v posledných dvoch rokoch v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, si čoraz viac občanov začína uvedomovať, že hlavné rizikové faktory SCO ako je vysoký krvn…


Európska charta zdravia srdca

Európska charta zdravia srdca bola prijatá 12. júna 2007 na pôde Európskeho parlamentu za prítomnosti komisára EÚ pre zdravotníctvo Markosa Kyprianou a Dr. Nata Menabde, zástupcu regionálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Charta je významným celoeuró…