Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Na srdci záleží

Kombinovaná spoločnosť Ssanofi-Aventis a Zentiva pripravila v rámci celoslovenskej edukačnej kampane MOST publikáciu venovanú pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami. V rámci celoslovenskej kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach, ktorej cieľom je edukácia o problematike kardiovaskulárnych ochorení nadviazala…


Pripravte sa na zrelý vek

Čo to znamená keď sa povie zrelý vek? Mnohí z nás sa toho bojíme a ešte horšie: nie sme na to pripravení. 23.09.2020 sme mali možnosť zapojiť sa do edukačnej súťaže Príprava na zrelý vek. Táto kampaň sa zaoberá pľúcnymi ochoreniami, kardiovaskulárnymi ochoreniami či diabetom. Dozviete sa…


Fibrilácia predsiení

Čo je fibrilácia predsiení? Fibrilácia predsiení je najčastejšou arytmiou, ktorej výskyt sa zvyšuje so stúpajúcim vekom. Kým vo veku do 55 rokov je veľmi zriedkavá (menej ako 0,1%), vo veku nad 80 rokov sa vyskytuje takmer v 10%. Najzávažnejšou a vôbec nie zriedkavou komplikáciou tejto arytmie…


Srdcové zlyhávanie

ČO MÁM VEDIEŤ O SRDCOVOM ZLYHANÍ Ide o taký stav srdcovej činnosti, kedy srdce (pre poruchu svojej štruktúry alebo funkcie) nevie zásobovať orgány a tkanivá tela krvou. Obvykle ochorenie vzniká u starších, t. j. vo veku 65 rokov, kde výskyt dosahuje až 10-15% (čím vyšší vek, t…


Zdravý štýl

Milé čitateľky, milí čitatelia, dostáva sa vám do rúk publikácia, ktorej cieľom je osloviť vás, viac-menej laikov, pre oblasť medicíny zameranej na najzávažnejšie rizikové faktory vzniku ochorení srdca a ciev. Ako vám je iste známe, Slovensko patrí stále medzi krajiny s nelichotivo…


Publikácia firmy Solvay

Mesiac september bol na Slovensku už po druhýkrát venovaný téme kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencii. Farmaceutická spoločnosť SOLVAY Pharma s.r.o. podporila projekt MOST významnou edukačnou a preventívnou aktivitou vo Veľkom Krtíši. Časťou aktivity bola prednáška pre študentov miestneho gymn…