Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Prezentácia MOST-u

Október 2008Prezentácia projektu MOST na Európskom kardiologickom kongrese v Mníchove v septembri 2008 na Európskom Fóre o kardiovaskulárnej prevencii v klinickej praxi.http://www.escardio.org/Policy/prevention/Networks/Pages/EU_ForumCVD.aspx


Televízne spoty projektu MOST

Televízne spoty projektu MOST