Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Angína Pectoris

Angína pektoris je opakovaná tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou. Ľudia ju môžu tiež opisovať ako napätie, bolesť, pocit plnosti, nepríjemný tlak alebo kompresiu. Niekedy táto bolesť vystreľuje do ľavej ruky, do chrbta, krku, čeľuste alebo do žalúdka. Môže tiež spôsobovať znecitlivenie a stŕpnutie…


Aneuryzma brušnej aorty

Aneuryzma je zväčšená časť oslabenej oblasti tepny. Po čase môže prúd krvi spôsobiť, že oslabená oblasť sa nafúkne ako balón. Aneuryzma brušnej aorty (ABA) sa vyskytuje v brušnej časti aorty, v hlavnej krvnej tepne, ktorá odvádza krv zo srdca. ZÁKLADNÉ FAKTY Brušná aneuryzma m…


Triacylglyceroly

Triacylglyceroly sú chemickou formou, v ktorej existuje väčšina tukov v jedle ako aj v tele. Sú tiež prítomné v krvnej plazme a – v spojení s cholesterolom –tvoria aj plazmové lipidy. Triacylglyceroly v plazme pochádzajú z tukov v našej strave, alebo sa v tele vytvárajú z iných zdrojov…


Tranzitórny ischemický tlak (TIA)

Ide o „prechodnú mŕtvicu“ alebo „mini mŕtvicu“, kedy sa vyskytnú symptómy podobné mŕtvici, ale bez orgánového poškodenia. Včasné zachytenie a liečenie môže podstatne zredukovať riziko závažnej mŕtvice. TIA nemusí prechádzať mŕtvici, ale ak človek už TIA raz alebo viac krát zažil,…


Starostlivosť o zuby a choroby srdca

Existujú niektoré choroby srdca, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť v súvislosti so zubami. Odporúčania v tejto oblasti sú zvlášť dôležité pre ľudí s nasledovnými ťažkosťami: - protetickými srdcovými chlopňami - už prekonanou endokarditídou - s vrodený…


Srdcový šelest

Šelest najčastejšie spôsobujú defektné srdcové chlopne. Zúžená chlopňa má menší otvor ako by normálne mala mať a teda sa nemôže poriadne otvárať a tiež sa môže stať, že sa poriadne neuzavrie. To vedie k regurgitácii, t. j. spätnému prúdeniu krvi cez chlopňu. Tiež ho m…