Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Antikoagulanciá

Antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi) znižujú náchylnosť krvi vytvárať zrazeniny. Pomáhajú pri tom, aby sa v srdci, cievach a žilách nevytvárali nebezpečné krvné zrazeniny. Koagulanty by ste mali užívať, ak sa vo vašom organizme vytvorili predpoklady na tvorbu krvných zrazenín, napríklad: …


Periférne cievne ochorenia

Ochorenie periférneho obehového systému je častá a veľmi závažná forma skrytých ochorení periférnych ciev, pri ktorom sa cievy, ktoré nevedú priamo do srdca alebo mozgu, upchávajú nánosmi tukových látok a iných látok. Hovoríme o procese známom pod pojmom…


Cukrovka

Diabetes, srdcové ochorenia a mozgová porážka Diabetikov ohrozujú vo zvýšenej miere kardiovaskulárne ochorenia, najmä ochorenia koronárneho systému (vrátane infarktu), mozgová porážka a periférne vaskulárne ochorenia. Až 65 percent diabetikov zomiera na následky kardiovaskulárnych…


Hypertenzia

Poznáte svoj krvný tlak? S veľkou pravdepodobnosťou ho väčšina z nás nepozná.  Vysoký krvný tlak sa zvyčajne nijako neprejaví. V skutočnosti ho má veľa ľudí po dlhé roky a vôbec o tom nevie. Preto je taký nebezpečný. Jediná možnosť ako zistiť, či túto chorobu máte, je…