Hmotnosť pod kontrolou

Dosiahnuť a udržať si primeranú telesnú hmotnosť nie je ľahké, ale je to možné. Hmotnosť a stavbu tela môže do určitej miery ovplyvňovať aj genetika. Veľa ľudí prijíma viac energie ako spotrebuje. To nie je správne, pretože nadhmotnosť alebo obezita zvyšuje hrozbu srdcového infarktu, mozgovej porážky alebo vzniku…


Návrat k sexuálnemu životu

Obnovenie sexuálneho života často pomôže partnerom zblížiť sa. Sex po infarkte alebo operácii srdca môže odbúrať stres a podporiť vaše sebavedomie. Tu je niekoľko spôsobov, ako urýchliť návrat k sexuálnemu životu: Osvojte si zdravé stravovacie návyky a denne ich dodržiavajte – cvičte, odpočí…


Srdcové ochorenia a pohlavný život

Máte, alebo sa obávate, že môžete mať nejaké kardiovaskulárne ochorenie? Prekonali ste infarkt? Alebo operáciu srdca? Ak áno, možno vás znepokojuje otázka vašej sexuálnej spôsobilosti. Netreba sa obávať! Pokúsime sa vám zodpovedať na niektoré otázky, ktoré vás v tomto…


Sex po infarkte alebo operácii srdca

So sexom môžete pokračovať od chvíle, keď sa po operácii alebo infarkte začnete cítiť dobre. Ale predtým to prekonzultujte s vaším lekárom, alebo zdravotnou sestrou. Obyčajne muži aj ženy pokračujú v sexuálnom živote už o niekoľko týždňov po tom, čo prekonali infarkt, alebo operáciu srdca. Mnohí sa vr…


Sex po srdcových ochoreniach

So sexuálnymi aktivitami môžete pokračovať od chvíle, keď sa po operácii alebo infarkte začnete cítiť dobre. Predtým to prekonzultujte s vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou. Muži aj ženy zvyčajne pokračujú v sexuálnom živote už o niekoľko týždňov po tom, čo prekonali infarkt alebo operáciu srdca. Mnoh…


Sex po KVO - mýty a omyly

Veľa mýtov a nesprávnych názorov o sexe v súvislosti so srdcovými ochoreniami môže prameniť v strachu a v spomalenej rekonvalescencii. Mýtus: Muži sa stávajú s pribúdajúcim vekom impotentní a ženy frigidné. Impotencia a nezáujem o sex postihujú tých, ktorí prekonali alebo trpia…