Krvný tlak

Cholesterol

Srdcová arytmia

Cukor

Beh pre život v slovenských mestách

Žilina – v Žiline bežali veľkí i malí bežci na čele s patrónkami behov - Didianou a herečkou Ivanou Kubačkovou  a výťažok z tohto behu bol 8244€ viac informácií v tlačovej správe Košice – v  Košiciach bežalo na čele s hercom Petrom Nádasdim a …


Tesco Beh pre život

Zapojte sa do Tesco Behu pre život. Viac infodmácii tu:


Beh pre život

Beh pre životZapojte sa do Tesco behu pre život a pomôžte.


Slovenská nadácia srdca a Beh pre život

Slovenská nadácia srdca sa stala charitatívnym partnerom projektu Nadácie Tesco BEH PRE ŽIVOT. Našou úlohou v projekte je poukázať na potrebu prevencie pred detskou obezitou a nutnosť vzdelávania slovenských detí o zdravom životnom štýle vrátane stravovacích a pohybových návykov.Na…