O nadácii | Kontakt | Projekty | Partneri
Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať.                 Ďakujeme.
www.tvojesrdce.sk
Cukrovka

Diabetes, srdcové ochorenia a mozgová porážka

Diabetikov ohrozujú vo zvýšenej miere kardiovaskulárne ochorenia, najmä ochorenia koronárneho systému (vrátane infarktu), mozgová porážka a periférne vaskulárne ochorenia. Až 65 percent diabetikov zomiera na následky kardiovaskulárnych ochorení.

Diabetes je veľmi závažné ochorenie. Neliečená cuktrovka môže viesť k mnohým vážnym zdravotným problémom, ku ktorým patria choroby srdca, mozgová porážka, slepota, ochorenie obličiek, nervové choroby alebo amputácia končatín. Venujte pozornosť týmto údajom:

 • Dospelí ľudia s diabetom v priemere dva až štyrikrát častejšie zomierajú na srdcové ochorenia ako dospelí, ktorí cukrovkou netrpia. Ich srdcové ochorenia majú tendenciu zhoršovať sa. Riziko mozgovej porážky je tiež dva až štyrikrát vyššie u ľudí s cukrovkou. Sú viac ohrození aj srdcovým zlyhávaním a ďalšími komplikáciami.
 • Dokonca aj v prípade, že hladina krvného cukru je pod kontrolou, diabetes  výrazne zvyšuje vaše riziko ochorenia koronárneho srdcového systému, ktoré môže viesť k infarktu a náhlej zástave srdca. to tiež zvyšuje riziko mozgovej porážky a ochorení periférneho vaskulárneho systému (choroby ciev končatín).
 • Srdcové infarkty diabetikov bývajú fatálnejšie ako infarkty ľudí, ktorí diabetom netrpia.
 • Ľudia s diabetom majú tendenciu mať aj nízku hladinu HDL („dobrého“) cholesterolu a vysokú hladinu triglyceridov (krvného tuku). Ľudia s diabetom mávajú aj vyššiu hladinu LDL („zlého“) cholesterolu ako je normálna úroveň. Tieto vplyvy zvyšujú riziká srdcových ochorení a mozgovej porážky.
 • Okolo 70 percent diabetikov majú nadváhu alebo sú obézni a mnohí z nich nie sú fyzicky aktívni. Okolo 73 percent diabetikov má aj vysoký krvný tlak.
 • Tieto faktory zvyšujú  riziko srdcových ochorení a mozgovej porážky ešte viac. Ak máte diabetes, je veľmi dôležité venovať pozornosť na tieto rizikové faktory a urobiť kroky, aby ste ich mali pod kontrolou. Je tiež pre vás životne dôležité poznať varovné príznaky srdcového infarktu a mozgovej porážky aj to, ako na ne reagovať,  keď vás postihnú.


Čo je diabetes mellitus?

Väčšina potravy, ktorú prijímame, sa premení na glukózu čiže cukor, ktorý naše telo používa ako zdroj energie. Pankreas, orgán uložený v brušnej dutine pri žalúdku, vytvára hormón inzulín, ktorý pomáha glukóze dopraviť sa do buniek nášho tela. Keď máte diabetes, vaše telo vôbec nedokáže tvoriť dostatok inzulínu alebo nedokáže využiť svoj vlastný inzulín tak dobre, ako by malo – prípadne oboje. To spôsobuje, že sa cukor vo zvýšenej miere hromadí vo vašej krvi.

Diabetes je trvalo zvýšená hladina krvného cukru nad 7 mmol/l. Pre-diabetes je stav, pri ktorom je hladina cukru v krvi vyššia ako normál, ale ešte nedosahuje parametre cukrovky. Ľudí s pre-diabetom ohrozuje zvýšené riziko rozvoja diabetu 2. typu, srdcových ochorení, mozgovej porážky a môže sa prejavovať v jednej z nasledujúcich foriem:

 - Hraničná glykémia nalačno: 5,6 – 6,9 mmol/l 

-  Porucha glukózovej tolerancie: 7,8 – 11,1 mmol/l – dve hodiny po orálnom  glukózovom teste

Odporúča sa, aby sa testy glykémie nalačno robili ľuďom po 45. roku veku a obzvlášť tým, ktorí trpia nadmernou hmotnosťou. Ak sú výsledky vašich testov v norme, dávajte sa opakovane vyšetriť každé tri roky.  Ak sú výsledky vašich testov vyššie ako predstavuje normál, ale ešte nedosahujú parametre diabetu, porozprávajte sa s vaším lekárom o rizikách rozvoja diabetu a kardiovaskulárnych ochorení, ako aj o tom, aké kroky by ste mali urobiť, aby ste im predišli.

Diabetes 2. typu je najčastejšou formou cukrovky. Najčastejšie sa prejavuje v strednom veku: napriek tomu sa cukrovka 2. typu čoraz viac a alarmujúcim tempom objavuje aj u dospievajúcich a v mladšom dospelom veku. Rozvinie sa vtedy, keď telo nedokáže správne využiť inzulín, ktorý vyrobí (inzulínová rezistencia) a neprodukuje dostatok inzulínu.

Diabetes 1. typu postihuje predovšetkým deti a dospievajúcu mládež. Pri 1. type pankreas produkuje málo alebo vôbec žiadny inzulín. Bez každodennej injekčnej dávky inzulínu by ľudia s 1. typom diabetu nemohli prežiť.

Aký je vzťah medzi inzulínovou rezistenciou, diabetom a kardiovaskulárnymi ochoreniami?

Pre-diabetes a následný diabetes 2. typu často súvisia s inzulínovou rezistenciou. Inzulínová rezistencia vzniká vtedy, keď telo nevyužíva inzulín tak, ako by malo. Ak je prítomná inzulínová rezistencia či diabetes  a spolu s nimi ostatné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení (ako obezita, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu a zvýšený obsah triglyceridov v krvi) hrozba srdcových ochorení a porážky ešte viac narastá.

Inzulínová rezistencia sa spája s aterosklerózou (kôrnatením tepien) a ochoreniami cievneho systému, najmä ak sa predtým u pacienta zistil výskyt cukrovky. Preto je dôležité preventívne kontrolovať inzulínovú rezistenciu a diabetes.

Ako sa dajú znížiť riziká vzniku srdcovocievnych ochorení a mozgovej porážky?

Ak ste diabetik, je veľmi dôležité poznať a kontrolovať aj ostatné riziká vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Keď to budete robiť, znížite možnosť, že vás postihne infarkt alebo mŕtvica.

Úprava životných návykov je kľúčom k prevencii ochorení koronárneho systému, srdca alebo porážky. Ale liečba môže byť potrebná aj kvôli kontrole rizík, najmä ak má pacient genetické alebo vekové predispozície. S týmito krokmi môžete začať ihneď:

 • Prestaňte fajčiť. Fajčenie cigariet a ostatných tabakových produktov zvyšuje riziko sťrdcového infarktu a porážky. Tiež zvyšuje ohrozenie rakovinou pľúcnych ochorení  a tak ďalej. Ak fajčíte, pokúste sa prestať a vyhýbajte sa iným fajčiarom.
 • Kontrolujte svoj krvný tlak.  Tlak krvi nižší ako 120/80 mm ortuťového stĺpca (mm/Hg) sa pokladá za normálny. Ak ste diabetik a váš tlak krvi je 130/80 mm Hg alebo vyšší, lekár vám predpíše lieky na jeho zníženie. Mali by ste tiež byť fyzicky aktívny, potrebné je schudnúť a konzumovať menej sodíka (soli), ak ste na soľ citliví. Ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali usilovať znížiť dennú dávku soli na menej než 1 500 miligramov.
 • Kontrolujte si hladinu cholesterolu v krvi.  Diabetici by mali poznať úroveň svojho LDL („zlého“) cholesterolu , HDL („dobrého“) cholesterolu a hladinu triglyceridov v krvi. Hladina LDL vyššia ako 2,5 mmol/l a HDL nižšia ako 1 mmol/l a úroveň triacylglycerolov nad 1,7 mmol/l vás posúvajú do rizikovej skupiny ohrozenej kardiovaskulárnymi ochoreniami. Konzumovať stravu chudobnú na nasýtené tuky, transnasýtené tuky a cholesterol udrží váš krvný cholesterol v zdravých medziach. Ak máte vysokú hladinu cholesterolu, dajte si za cieľ jesť menej ako 7 % kalorickej hodnoty v nasýtených tukoch, menej ako 1 % kalórií v transnasýtených tukoch a menej ako 200 mg cholesterolu denne.
 • Majte diabetes pod kontrolou. Je veľmi dôležité, aby ste kontrolovali hladinu svojho krvného cukru – pomôže vám to znížiť riziká infarktu alebo mŕtvice. Ak patríte k pre-diabetikom, robte už teraz kroky, ktoré spomalia alebo budú prevenciou cukrovky. To takisto pomôže znížiť vaše riziká rozvoja kardiovaskulárnych chorôb.
 • Buďte fyzicky aktívny. Pravidelná fyzická aktivita pomáha znižovať inzulínovú rezistenciu. To znamená, že vaše telo môže využívať vlastný inzulín oveľa efektívnejšie. Fyzická aktivita môže tiež predchádzať alebo spomaliť prejavy diabetu, znižovať krvný tlak, udržiavať hmotnosť pod kontrolou a tak znižovať riziká vzniku infarktu a mŕtvice. Spýtajte sa vášho lekára, aké telesné aktivity sú pre vás najvhodnejšie. Pokúste sa byť aktívny, zaraďte do svojho programu rôzne cviky, od miernych až po náročné, a venujte sa im denne najmenej 30 minút po väčšinu dní v týždni, prípadne každý deň.
 • Znížte svoju hmotnosť, ak je to potrebné. Aby ste zistili, koľko by ste mali vážiť, navštívte webové stránky venované obezite. Nadmerná hmotnosť zvyšuje vaše riziko ochorenia na cukrovku, alebo kardiovaskulárne choroby. Obezita zaťažuje vaše srdce a dvíha hodnoty krvného tlaku. Tiež prispieva k zvyšovaniu hladiny LDL (zlého) cholesterolu a hladiny triglyceridov a naopak – znižuje hladinu HDL (dobrého) cholesterolu v krvi. Ak máte nadváhu, schudnutie aspoň o 5 až 10 kilogramov pomôže znížiť vaše ohrozenie srdcovocievnymi ochoreniami. Strata hmotnosti napomáha aj znižovať inzulínovú rezistenciu, obsah tuku v krvi a hodnoty krvného tlaku. Konzumácia jedál s vysokým obsahom nasýtených tukov, redukcia kalórií a zvýšenie fyzických aktivít vám pomôže zhodiť nadbytočné kilá a udržať si zdravú hmotnosť.

A čo ďalšie rizikové faktory ?

Ku kardiovaskulárnym ochoreniam porážke môžu viesť aj ďalšie zdravotné riziká:

 • Predchádzajúci infarkt, alebo atak porážky. Ak ste prekonali infarkt, ste ohrozenejší možnosťou, že dostanete druhý, alebo vás postihne ischemická mŕtvica (druh vyvolaný zablokovaním krvných ciev zásobujúcich krvou niektorú časť mozgu). Ak ste prekonali mozgovú porážku, je u vás oveľa vyššia pravdepodobnosť, že vás postihne ďalšia, alebo že dostanete infarkt.
 • Americká asociácia srdca odporúča užívať na lekársky predpis acylpyrín, ktorý pomáha znižovať riziko ďalšieho infarktu alebo ischemickej mŕtvice. Prekonzultujte s vaším ošetrujúcim lekárom, či by pravidelné užívanie acylpyrínu bolo pre vás vhodné.
 • Zúženie karotídy alebo iné ochorenia cievneho systému. Nánosy tukov (plak) v krčnej tepne (karotis), jednej z  krčných artérií vedúcich do mozgu, zvyšujú riziká mozgovej porážky. Správne zvolenou stravou možno dosiahnuť vyčistenie ciev od nánosov plaku.
 • Medzi ochorenia periférneho obehového systému  patrí zúženie ciev privádzajúcich krv do dolných končatín a svalov horných končatín. Diabetikom hrozí zvýšené riziko, že budú mať niektoré z ochorení periférneho obehového systému. A naopak, ľudia s ochorením periférneho obehového systému sú ohrození vyššou pravdepodobnosťou, že ich postihne ischemická mŕtvica.
 • Atriálna fibrilácia. Pri tomto ochorení pracuje srdce v narušenom  rytme, dolné srdcové komory sa namiesto efektívneho tlkotu chvejú. To spôsobuje, že krv neprúdi, ale sa rozleje v niektorej časti srdca a vytvára usadeniny. Ak sa takáto krvná usadenina odtrhne, vpláva do krvného riečiska a dostane sa do artérie vedúcej do niektorej časti mozgu, výsledkom je mozgová porážka.  
 • Iné srdcové ochorenia. Ľudia s koronárnym srdcovým ochorením alebo so srdcovým zlyhávaním sú viac ohrození porážkou, ako ostatní. Dilatovaná kardiomyopatia (zväčšené srdce), poruchy srdcových chlopní a niektoré druhy kongenitátnych (vrodených) srdcových chýb tiež zvyšujú riziko porážky.
 • Prechodné ischemické ataky. Sú to akési varovné záchvaty porážky, ktoré trvajú len krátky čas, ale sú dôležitými indikátormi hroziacej mozgovej porážky. Nepodceňujte ich! Volajte rýchlu lekársku službu, aby sa vám dostala okamžitá lekárska pomoc.
 • Niektoré ochorenia krvi. Vysoký počet červených krviniek zvyšuje ohrozenie tvorbou usadenín a takisto zvyšuje riziko mozgovej porážky. Lekár môže tento problém liečiť odstránením postihnutých buniek alebo tak, že vám predpíše liek na riedenie krvi.

Čím ešte môžem znížiť svoje zdravotné riziká?

Aj ďalšie faktory prispievajú ku vzniku srdcových ochorení a rizík vyvolávajúcich porážku. Tu je niekoľko príkladov toh, čo by ste mohli proti nim urobiť:

 • Nájsť zdravý spôsob ako prekonávať stres. Príliš veľa stresu, ktorý trvá pridlho, a nezdravé reakcie naň môžu vyvolať u niektorých ľudí zdravotné problémy. Napríklad stresovaní ľudia sa môžu prejedať, začnú fajčiť, alebo fajčia viac ako by fajčili za iných okolností. Zdravší spôsob, ako zvládať stres je zvýšiť fyzickú aktivitu.
 • Vyhýbať sa nadmernému užívaniu alkoholu. Pitie priveľkého množstva alkoholu dvíha krvný tlak, spôsobuje srdcové zlyhávanie a môže viesť k mŕtvici. Ak nepijete, ani nezačnite. A ak pijete, robte to s mierou.
 • Alkohol si môžete dovoliť piť len v prípadoch, že máte pod kontrolou hladinu krvného cukru a tuku v krvi, nikdy však nie ak ste tehotná. Ak máte cukrovku, ubezpečte sa, že máte stále pri sebe identifikačný štítok s nápisom som diabetik a nikdy nešoférujte potom, čo ste požili alkohol.
 • Neberte nepovolené drogy. Zneužívanie drog intravenóznou formou nesie so sebou vysoké riziko infekcií srdca (endokarditíd) a porážky. Užívanie kokaínu má priamu súvislosť s neskoršími porážkami a infarktami.

Ako sa dá diabetes zvládnuť?

Spolupracujte so svojím lekárom. Môže vás požiadať, aby ste sa zdravšie stravovali. Kontrolujte svoju hmotnosť, buďte telesne aktívnejší. Tiež môžete potrebovať lieky, ktoré vám pomôžu udržať cukrovku pod kontrolou.

Je mimoriadne dôležité, aby diabetici chodili na pravidelné lekárske prehliadky a participovali na samovzdelávaní a tréningoch prispievajúcich k ľahšiemu zvládaniu ich choroby. Pracujte intenzívne so zdravotníckym personálom, ktorý sa o vás stará, aby ste zvládli svoj diabetes a aby ste mali aj ďalšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení pod kontrolou.  

Čo by som mal vedieť o zdravom stravovaní?

Zdravá strava je jedna z najúčinnejších zbraní v boji proti srdcovocievnym ochoreniam. pamätajte si, že je veľa možností, z ktorých si môžete vyberať.

Jedzte pestré výživné jedlá zo všetkých skupín potravín.

Možno jete množstvo jedál, ale vaše telo z nich nevie získať výživu, ktorú potrebuje na to, aby bolo zdravé. Výživovo bohatá strava obsahuje vitamíny, minerály, vlákninu, ale má nízky obsah kalórií. Aby ste získali výživové hodnoty, ktoré vaše telo potrebuje, vyberajte si najčastejšie také potraviny ako je zelenina, ovocie, celozrnné produkty a nízkotučné mliečne výrobky, alebo produkty s nulovým obsahom tukov.

 • Zelenina a ovocie obsahujú veľa vitamínov, minerálov, z troch štvrtín  sa skladajú z vlákniny a majú nízky obsah kalórií. Jesť rôznorodé druhy ovocia a zeleniny vám pomôže kontrolovať si hmotnosť a úroveň tlaku krvi.
 • Nelúpané celozrnné obilniny a jedlá z nich obsahujú veľa vlákniny  čo pomáha znižovať váš krvný cholesterol a pomôže vám k pocitu nasýtenosti, čím prispieva k udržaniu si zdravej hmotnosti.
 • Jedzte ryby aspoň dvakrát do týždňa. Najnovšie výskumy dokazujú, že konzumácia rýb bohatých na omega 3 nasýtené kyseliny (ako sú napríklad losos, pstruh a haring) prispeje k zníženiu rizika vášho ohrozenia úmrtím na kardiovaskulárne ochorenia.

Jedzte málo na živiny chudobných jedál.
Každý deň by ste sa mali stravovať podľa presne stanoveného množstvo kalórií, ktoré by malo závisieť od toho, koľko máte rokov, nakoľko namáhavým činnostiam sa venujete, prípadne či sa pokúšate pribrať, schudnúť, alebo udržať si hmotnosť.  Môžete prijímať dennú dávku kalórií v niekoľkých vysoko kalorických jedlách a nápojoch, ale možno nedodávate svojmu telu toľko živín, koľko potrebuje aby bolo zdravé. Obmedzte jedlá a nápoje, ktoré majú vysoký obsah kalórií, ale sú chudobné na živiny a obmedzte konzumáciu množstva nasýtených tukov, jedlá s vysokým obsahom transmastných kyselín, cholesterolu a sodíka. Pozorne čítajte informačné nálepky na baleniach – údaje o výživových hodnotách pokrmu vám povie koľko a akých výživných hodnôt obsahuje každé jedlo alebo nápoj.

Ak si jedálniček zostavujete každý deň, vychádzajte pri jeho tvorbe z týchto odporúčaní:
 • Vyberajte si chudé mäsá a hydinu bez kože a pripravujte ich bez pridania nasýtených tukov.
 • Uprednostňujte netučné, 1 percentné a nízkotučné mliečne výrobky.
 • Znížte požívanie jedál obsahujúcich rafinované rastlinné oleje, aby ste znížili prísun nasýtených tukov do vášho jedálnička.
 • Znížte príjem jedál s vysokým obsahom cholesterolu.
 • Vyhnite sa prisládzaným  jedlám a nápojom.
 • Vyberajte si a pripravujte jedlá s malým obsahom soli alebo neslané. Snažte sa zjesť denne menej ako 2 300 mg sodíka.
 • Ak pijete alkohol, pite ho mierne. To znamená jeden pohárik denne ak ste žena a dva denne ak ste muž.
 • Sledujte veľkosť porcií, ktoré konzumujete.

Tieto pravidlá vám pomôžu viac než zlepšiť zdravie vášho srdca. Znížia aj riziko ochorenia na diabetes 2. typu, niektoré druhy rakovinových ochorení a ďalších zdravotných problémov.

Čo robiť v prípade, že musím podstatne schudnúť?

Podľa vychytených diét a bleskových odtučňovacích kúr možno spočiatku  celkom ľahko schudnúť. Ale takto zhodené kilá sa len vzácne podarí na dlhšie udržať, pretože módne diéty nefungujú. Na zníženie hmotnosti si potrebujete osvojiť zdravý spôsob stravovania a zžiť sa so zdraviu prospešným stravovacím rozvrhom – a to nastálo.

Tu je viacero tipov na to, ako schudnúť a udržať si zdravú hmotnosť.

Požiadajte o pomoc vášho ošetrujúceho lekára

Pomôže vám zostaviť dietetický plán, ktorý ovplyvní váš príjem kalórií tak, aby ste bezpečne chudli a pritom aby sa zachovala pestrosť stravy (vrátane jedál, ktoré obľubujete). Cieľom je rozložiť dennú dávku kalórií na tri hlavné jedlá a dve alebo viac malých porcií počas dňa. Je dôležité, aby žiadne jedlo alebo menšie občerstvenie neobsahovalo prehnané množstvo uhľohydrátov a cukru.

Chudnite pomaly
Príliš rýchly úbytok na váhe nie je zdravý, zhodené kilogramy sa rýchlo vrátia. Najlepšou stratégiou pri chudnutí je ubrať 500 kalórií z dennej dávky a pridať nejakú fyzickú aktivitu navyše. Ak znížite objem kalórií o 500 denne, schudnete za týždeň približne pol kilogramu. Ak znížite objem kalórií o 1 000, schudnete asi kilogram.

 Príkladom ako dosiahnuť nižší príjem kalórií o 500 denne môže byť vynechanie pečiva alebo zákuskov, keď sa zrieknete dvoch kúskov, výmena plnotučného mlieka za nízkotučné (ak pijete odporúčané množstvo 3 dávky mliečnych produktov denne), alebo nahradenie sýtených nápojov – ak ich pijete niekoľkokrát denne – diétnymi sýtenými nápojmi. Úbytok pol až jedného kilogramu prípadne menej za obdobie jedného týždňa sa považuje za zdravý hmotnostný úbytok.

Značte si, ako sa stravujete
Položte si otázku, čo spúšťa vaše prejedanie sa – kedy, kde, prečo a s kým. Mnohí ľudia sa prejedajú, keď sú pod tlakom, vystresovaní, unudení, keď sa cítia osamelí alebo sú v depresii. Iní sa prejedajú, keď sú šťastní, keď s priateľmi  niečo oslavujú, keď ich niečo nahnevalo alebo keď chcú sami seba odmeniť.

Hľadajte zdravý spôsob ako sa prestať prejedať 
Napríklad by ste mohli jesť zdraviu prospešný ovocný alebo zeleninový malý chod predtým, ako sa vyberiete na večierok. Váš žalúdok tak nebude prázdny a vy budete lepšie odolávať zvodom prejedania sa. Ak pijete alkohol, obmedzte sa na jeden drink, potom sa prelaďte na minerálku, diétne sýtené nápoje, čaj, vodu, alebo džús.

Naučte sa čítať výživové hodnoty jedál z nálepiek a obalov na tovaroch
Vyberajte si jedlá s nízkou celkovou nutričnou hodnotou, bez nasýtených tukov a transmastných kyselín, bez cholesterolu a vysokého obsahu sodíka. Na mnohých potravinách už nájdete označenie „Zdravý produkt“, prípadne „Chráni vaše srdce“ a podobne.

Sladkosti konzumujte len pri mimoriadnych príležitostiach
Pravdaže, môžete jesť cukor – umiernene. Porozprávajte sa s vaším dietetikom o tom, aké maximálne množstvo uhľohydrátov môžete denne prijať.  A začnite pestovať rezkú chôdzu, aby ste spálili nadbytočné kalórie.

Servírujte malé porcie a naučte sa pomaly jesť
Dôkladne žujte a vychutnávajte si každé sústo. Trvá 20 minút, kým do vášho mozgu dorazí správa o tom, že váš žalúdok je už plný.  Vyhnite sa konzumácii ďalšej dávky skôr, ako signál o nasýtení dorazí do vášho mozgu.

Naučte sa zdravo jesť aj v reštauráciách
Pri silnej vôli a pozitívnom postoji to môžete zvládnuť. Tu je niekoľko vecí, ktoré pri tom môžete vziať do úvahy:

 • Ak užívate lieky na diabetes, snažte sa s vaším dietetikom skoordinovať užívanie vašich liekov s malými dávkami jedla a odsunúť reštauračné stravovanie. Noste potraviny obsahujúce jednoduché cukry so sebou pre prípad, že by posunutie jedla vyvolalo prílišné zníženie hladiny cukru vo vašej krvi.
 • Zaujímajte sa, ako sa jedlo pripravovalo. Dávajte si pozor na vysoko kalorické ingrediencie, potraviny a jedlá. Sledujte, či pri kuchynskej príprave pridávali do jedla nasýtené tuky, koľko soli a cukru.
 • Pri objednávaní jedál buďte tvoriví. Žiadajte napríklad, aby vám omáčky a dressingy podávali osobitne, alebo ich nahraďte sparenou zeleninou namiesto hranolčekov.
 • Objednávajte si malé porcie, rozdeľte sa s niekým, alebo si časť jedla nechajte zabaliť domov.
 • A napokon – berte jedlo ako súčasť vášho celkového stravovacieho plánu, nie ako špeciálnu príležitosť, ktorá vám dovoľuje zabúdať na váš cieľ – schudnúť.

Čo treba vedieť pred zvýšením fyzickej aktivity?

Pravidelná fyzická aktivita je rovnako dôležitá, ako zdravý spôsob stravovania! Môže vám pomôcť zvládať cukrovku, mať pod kontrolou hmotnosť, cholesterol a tlak krvi a znižuje vaše riziká ohrozenia infarktom alebo mozgovou porážkou.

 • Fyzická aktivita spaľuje kalórie a pomáha znižovať hladinu cukru v krvi. To pomáha vášmu organizmu efektívnejšie využívať energiu získanú zo stravy. Fyzická aktivita podporuje účinky inzulínu.
 • Fyzická aktivita zlepšuje tok krvi cez malé krvné cievky (kapiláry) a posilňuje schopnosť vášho srdca pumpovať krv.

Kým začnete, poraďte sa s vaším lekárom. Je to mimoriadne dôležité ak si dôkladne nekontrolujete výšku hladiny krvného cukru alebo ak ste starší ako 35 rokov. Váš ošetrujúci lekár vám môže odporučiť plán fyzických aktivít, ktorý bude dopĺňať vaše bežné fitness cvičenia, špeciálne pokyny týkajúce sa vášho zdravia a diabetický liečebný plán. Niektoré komplikácie ochorenia diabetom totiž indikujú niektoré fyzické aktivity ako bezpečnejšie, než iné.

Ak pripojíte fyzickú aktivitu k svojmu diabetickému programu, vyžiada si to starostlivú vyváženosť stravovania a podávania inzulínu alebo iných liekov na kontrolu hladiny cukru v krvi.

Ako sa stať fyzicky aktívnejším?

Tak ako sa zmenia vaše stravovacie návyky, časom stúpne aj vaša fyzická aktivita. Stanovte si ciele svojej fyzickej  zdatnosti a pracujte na tom, aby ste ich dosiahli. Hovorte s vaším lekárom alebo športovým trénerom o realistických spôsoboch ako tieto ciele dosiahnuť. Vytýčte si špecifické, rozumné a merateľné ciele. Najdôležitejšie je napísať si ich a vyvesiť na miesto, ktoré máte často na očiach. Veďte si záznamy alebo denník vašich fyzických aktivít a revidujte ich na konci každého časového obdobia, ktoré ste si stanovili. Odmeňte sa zakaždým, keď sa vám podarí stanovený cieľ dosiahnuť.

Nemusíte sa hneď stať atlétom. Začnite fyzickou aktivitou trvajúcou 10 minút denne a zvyšujte ju postupne na 30 minút denne po väčšinu dní v týždni. Zaraďte pred obed alebo po večeri krátku prechádzku. Pridávajte do svojho denného programu aj ďalšie formy pohybu, napríklad choďte pešo po schodoch namiesto toho, aby ste použili výťah alebo zaparkujte auto ďalej od miesta kam idete a zvyšok cesty prejdite pešo.

Pravidelná fyzická aktivita prináša množstvo úžitku. Pomáha vám mať diabetes pod kontrolou a znižuje vaše riziká hrozby infarktu a mozgovej porážky. Tu sú niektoré ďalšie prínosy, ktoré pocítite:

 • budte sa lepšie cítiť
 • budete lepšie vyzerať
 • budete si sám seba viac vážiť
 • spoznáte nových priateľov
 • budete sa ľahšie pohybovať
 • budete silnejší
 • budete mať viac energie
 • získate nové schopnosti
 • budete odolnejší voči stresu.
 
Aktuality

Darujte 2% dane pre SLOVENSKÚ NADÁCIU SRDCA

 

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Nájdete nás na Facebooku 

16. september 2014
Tlačová konferencia.

Slovenská nadáca srdca už tradične odštartovala kampaň MOST tlačovou konferenciou, ktorá sa uskutočnila 16. septembra 2014 v hoteli Aston Business v Bratislave.

viac

26.-27. september 2014
Vlaky zdravia 2014

viac
Zdravé jedlo

Ryža so šafranom


Pre šesť osôb
500 g ryže
160 g mozzarelly nakrájanej na malé kocky
šafran
1 cibuľa
1 l zeleninového vývaru
1 dcl bieleho vína
 

viac

© WEBCENTRUM system